IMMIGRATION DOCUMENT ~ Pas Pengajian

Pas Penggajian

Merupakan pas yang dikeluarkan kepada Pegawai Dagang yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pegawai Dagang ( JKPD ) ataupun agensi kawalselia yang berkaitan.

 

PERMOHONAN PAS

1.         PAS PENGGAJIAN (PEGAWAI DAGANG)

Pas yang dikeluarkan kepada Pegawai Dagang telah diluluskan oleh:-

i)Jawatankuasa Pegawai Dagang (JKPD)

ii)Kementerian Dalam Negeri (KDN)

iii)Bank Negara Malaysia (BNM)

iv)Suruhanjaya Sekuriti (SC)

v)Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)

vi)Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

vii)Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC)

viii)Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

ix)Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp)

x)Majlis Pembangunan Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

xi)Iskandar Regional Development Authority (IRDA)

2.         KATEGORI PAS PENGGAJIAN

a.Pas Penggajian Kategori I

 • Gaji lebih daripada RM5000
 • Tempoh kontrak 2 tahun ke atas

b.Pas Penggajian Kategori II

 • Gaji kurang dari RM5000
 • Tempoh kontrak kurang dari 2 tahun

3.         PAS TANGGUNGAN

Pas Tanggungan dikeluarkan kepada tanggungan pemegang Pas Penggajian Kategori I.

 • Isteri/suami
 • Anak di bawah 21 tahun
 • Anak angkat di bawah 21 tahun
 • Anak kelainan upaya

4.         PAS LAWATAN SOSIAL (JANGKA PANJANG)

Pas Lawatan Sosial (Jangka Panjang) dikeluarkan kepada tanggungan pemegang Pas Penggajian Kategori II.

 

 • Isteri/suami
 • Anak di bawah 21 tahun
 • Anak angkat di bawah 21 tahun
 • Anak kelainan upaya

5.         PAS LAWATAN SOSIAL

 

Pas Lawatan Sosial dikeluarkan kepada

 

 • Common Law Wife
 • Ibu bapa
 • Anak angkat berumur 21 tahun ke atas
 • Anak berumur 21 tahun ke atas
 • Ibu bapa mertua
 • Anak tiri

6.      KEMUDAHAN KEPADA PAS TANGGUNGAN

a. Kebenaran belajar untuk anak di bawah 18 tahun

 •            Di sekolah atau Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan

b. Kemudahan membuat kerja-kerja kebajikan kepada suami/isteri Pegawai Dagang

 • Rumah orang-orang tua -memerlukan surat sokongan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Rumah Kanak-kanak kelainan upaya -memerlukan surat sokongan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Rumah anak-anak yatim -memerlukan surat sokongan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Rumah-rumah kebajikan -memerlukan surat sokongan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Persatuan Palang Merah -memerlukan surat sokongan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat

  ØSyarat-syarat yang perlu dipatuhi:-

  i. Tidak mendapat sebarang bayaran secara tetap;

  ii. Tidak menjalankan sebarang aktiviti yang bertentangan dengan etika dan budaya orang-orang tempatan

c. Kemudahan bekerja kepada suami/isteri kepada Pegawai Dagang

ØSyarat-syarat yang perlu dipatuhi:-

i. Memperolehi tawaran bekerja dari syarikat-syarikat yang berdaftar dan beroperasi secara sah;

ii.Memperolehi kelulusan dari mana-mana agensi pelulus;

iii.Syarat gaji dan jawatan yang dipohon perlu selaras dengan kelulusan jawatan Pegawai Dagang

7.         KEMUDAHAN I-PASS

8.         MAKLUMAT TAMBAHAN

 •         Tempoh Sah Laku pasport  perlu melebihi daripada  tempoh kelulusan pas;

 •         Kemasukan secara teratur ke Malaysia dan  mempunyai tempoh visa yang sah untuk bekerja di Malaysia; dan

 •         Tidak dibenarkan untuk menukar pasport bagi sesiapa yang memiliki 2  kewarganegaraan semasa urusan keluar masuk di pintu masuk Malaysia


9.         Sebarang permohonan adalah TIDAK DIBENARKAN melalui Pos.PAUTAN CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN PAS
 
11.       PAUTAN BORANG PERMOHONAN DAN SENARAI SEMAK PERMOHONAN DP11
 • PAUTAN PERMOHONAN PAS PENGGAJIAN

ØSenarai semak DP11 permohonan Pas Penggajian

ØBorang DP11

ØKadar Bayaran Pas Penggajian

 • PAUTAN PERMOHONAN PAS TANGGUNGAN

ØSenarai semak DP11A

ØBorang DP11A

ØKadar Bayaran Pas Tanggungan

 • PAUTAN PERMOHONAN PAS LAWATAN SOSIAL (JANGKA PANJANG)

ØSenarai semak PLS (Jangka Panjang)

ØBorang DP11A

ØKadar Bayaran Pas Lawatan (Jangka Panjang)

 • PAUTAN PERMOHONAN PAS LAWATAN SOSIAL

ØSenarai semak DP11A permohonan bagi mendapatkan endosment Tanggungan (PT) / Pas Lawatan Sosial (PLS)

ØBorang DP11A

ØKadar Bayaran Pas Lawatan Sosial

ØPersonal Bond

ØKadar Bayaran Personal Bond

 • PAUTAN PERMOHONAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA PEMBANTU RUMAH ASING

ØSenarai semak (Muka surat 1 hingga 2)

ØGaris panduan permohonan (Muka surat 1 hingga 2)

ØBorang DP11A

ØPersonal Bond

ØKontrak kerja

ØKadar Bayaran Personal Bond (Muka surat 1 hingga 2)

ØKadar Bayaran Pas Lawatan (Kerja Sementara)

 • PAUTAN PERMOHONAN KEBENARAN BELAJAR UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR 18 TAHUN

ØSenarai semak

ØBorang DP11A

ØStudent Personal Data (Muka surat 1 hingga 2)

 • PAUTAN PERMOHONAN KEBENARAN BEKERJA KEPADA SUAMI/ISTERI KEPADA PEGAWAI DAGANG

ØSenarai semak

ØBorang DP11

ØLampiran A (Senarai agensi kawal selia dan Lesen-Lesen berkaitan)

 • PAUTAN PERMOHONAN KEMUDAHAN MEMBUAT KERJA-KERJA KEBAJIKAN KEPADA SUAMI/ISTERI KEPADA PEGAWAI DAGANG

ØSenarai semak

ØBorang DP11

 • PAUTAN PERMOHONAN PINDA TEMPOH SAH LAKU PAS

ØSenarai semak

ØBorang DP11

ØBorang DP11A

 • PAUTAN PERMOHONAN PINDAH PAS/BAKI TEMPOH

ØSenarai semak

ØBorang DP11

ØBorang DP11A

 • PAUTAN PERMOHONAN PAS KHAS

ØSenarai semak

ØBorang DP11

ØBorang DP11A

 • PAUTAN PERMOHONAN I-PASS

ØSenarai semak

ØBorang permohonan i-Pass                           

 

Telah Dikemaskini pada Selasa, 20 November 2012 07:20
Advertisements

Jom Komen...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s