ISU PENDAFTARAN PERNIKAHAN LUAR NEGARA – TANPA IZIN

Hari ini, rata-rata pasangan muda mahupun yang telah berumur lebih cenderung untuk memilih bernikah di luar negara kerana wujudnya pelbagai alasan.

Oleh itu, pasangan-pasangan yang berhasrat untuk memilih jalan ini sebagai alternatif perkahwinan mereka seharusnya mempersiapkan diri bagi mengahadapi segala kesulitan yang akan berlaku di masa akan datang dan masa-masa seterusnya.

Adalah amat wajar bagi pasangan-pasangan yang ingin memilih alternatif cara perkahwinan ini untuk mendapatkan nasihat undang-undang daripada

Nasihat serta panduan akan kami bekalkan mengikut kesesuaian fakta semasa. Ini adalah demi menjaga kemaslahatan dan keturunan hasil daripada perkahwinan yang akan terbina kelak.

Semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Aamiin Insya-a-Allah

CINTA

Firman Allah s.w.t tentang pensyariatan Perkahwinan :

surah

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa 4:3)

surah - Copy

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur 24:32)

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Sebaik-baiknya, pasangan yang ingin kahwin di Thailand atas apa-apa sebab (termasuk tak mendapat izin wali atau poligami tanpa kebenaran isteri pertama) hendaklah terlebih dahulu…

View original post 1,022 more words

Advertisements

Jom Komen...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s